Ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված է ընտանիքների անապահովության գնահատման միավորի հաշվարկը, դրա հիման վրա ընտանիքին նպաստ նշանակելու իրավունքի ամրագրումը, վճարման գործընթացի կազմակերպումը: