ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՀ

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգը մարդկային ռեսուրսների գործունեության կազմակերպման և կառավարման ամբողջական ծրագիր է։