ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգը կազմակերպության աշխատակազմի գործունեության կազմակերպման և կադրային գործավարության վարման ամբողջական ծրագիր է: