ՀՀ Զբաղվածության ոլորտի գործառույթներն իրականացնող տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են ՀՀ զբաղվածության ոլորտի բիզնես-գործընթացները ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան: Օրենսդրական բարեփոխումներին զուգահեռ տեղեկատվական համակարգը կատարելագործվում են: