ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ «ՆՊԱՍՏ» ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական համակարգի միջոցով, ինչպես նաև պետական նպաստների մասին ՀՀ օրենքով և օրենսդրական ու իրավական այլ ակտերով սահմանված կարգով իրականացվում է նպաստ ստանալու համար «Միասնական սոցիալական ծառայության» տարածքային կենտրոններ  դիմած ընտանիքների հաշվառումը, նպաստի իրավունքի և չափի ամրագրումը, վճարման ցուցակների ձևավորումը, դրանց տպագրությունը և վճարումից հետո տվյալների ամփոփումը:

«Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը տեղեկատվական բազայի պատասխանատուներին  տրամադրում է նաև խորհրդատվություն, համակարգում առաջացած խնդիրների պարզաբանման,  լուծման, ինչպես նաև տեխնիկական խնդիրների կարգավորման մասնագիտական աշխատանքները:

Ցուցակների տպագրությունից և տարածքային կենտրոններին տրամադրելուց հետո «Նպաստ» ՏՀ տեղեկատվական շտեմարանի տվյալները  ամենամսյա պարբերականությամբ թարմացվում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կայքում (mlsa.am):