ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ «ՆՊԱՍՏ» ՏՀ

Ընտանիքների անապահովության գնահատման «Նպաստ» տեղեկատվական համակարգի միջոցով Պետական նպաստների մասին ՀՀ օրենքով և օրենսդրական այլ ակտերով սահմանված կարգով իրականացվում է նպաստ ստանալու համար Միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոններ  դիմած ընտանիքների հաշվառումը, նպաստի իրավունքի և չափի ամրագրումը, վճարման ցուցակների ձևավորումը, դրանց տպագրությունը և վճարումից հետո տվյալների ամփոփումը:

 Նորք տեխնոլոգիաների կենտրոնը տեղեկատվական բազայի պատասխանատուներին  տրամադրվում է նաև խորհրդատվություն, համակարգում առաջացած խնդիրների պարզաբանան,  լուծման, ինչպես նաև տեխնիկական խնդիրների կարգավորման հետ կապված:                                                       

Ցուցակների տպագրությունից և տարածքներին տրամադրելուց հետո ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության վեբկայքում (mlsa.am) ամենամսյա պարբերականությամբ թարմացվում է «Նպաստ» ՏՀ տեղեկատվական շտեմարանը: