ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է սոցիալական խնդիրներով համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ԽՆԱՄՔ ՍՏԱՑՈՂ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց,

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման