ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

2015 թվականից շահագործման է հանձնվել «Դիմումների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգ»-ի լրամշակված տարբերակը։

Դիմումների հաշվառման միասնական ՏՀ-ը մշակվել և ներդրվել է Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում քաղաքացիներից ստացվող դիմումների հաշվառման գործընթացն ավոտամատացնելու նպատակով։ Համակարգը նախատեսված է քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումները հաշվառելու և դրանց համապատասխան ըստ ուղղությունների, նպատակների, դիմումների քանակի և դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման համար։

Ներկայումս տեղեկատվական համակարգը շահագործվում է թվով 27 Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում: Նախատեսվում է համակարգը շահագործել ևս 22 Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում:

Դիմումների ընդունման հիմնական ուղղություններն են՝ աշխատանքը և զբաղվածությունը, բժշկասոցիալական փորձաքննություն, սոցիալական ապահովությունը և սոցիալական աջակցություն: