ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սկսած 2015 թվականից Դիմումների հաշվառման միասնական տեղեկատվական համակարգի լրամշակված տարբերակը հանձնվել է շահագործման։     

Դիմումների հաշվառման միասնական ՏՀ-ն մշակվել և ներդրվել է Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում քաղաքացիներից ստացվող դիմումների հաշվառման գործընթացն ավոտամատացնելու նպատակով։ Համակարգը նախատեսված է քաղաքացիների կողմից ներկայացված դիմումները հաշվառելու և դրանց համապատասխան ըստ ուղղությունների, նպատակների, դիմումների քանակի և դրանց կատարման վերաբերյալ տեղեկատվության ստացման համար։

Ներկայումս տեղեկատվական համակարգը շահագործվում է թվով 27 Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում: Նախատեսվում է համակարգը շահագործել ևս 22 Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային կենտրոններում:

Դիմումների ընդունման հիմնական ուղղություններն են՝ աշխատանքը և զբաղվածությունը, բժշկասոցիալական փորձաքննություն, սոցիալական ապահովությունը և սոցիալական աջակցություն:

Այս պահին ՏՀ-ում հաշվառված է թվով 825711 դիմում։