ՎՏԲ բանկում նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների փոխհատուցման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների փոխհատուցման գործընթացը, այդ թվում՝ դիմումների հաշվառումը, հերթացուցակի ձևավորումը և վճարման գործընթացի կազմակերպումը: