ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեգործական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման, շահառուների հասցեականության, իրականացվող  ծրագրերի հավասարաչափ  տեղաբաշխման /ըստ մարզերի/ ապահովման ինչպես նաև անհրաժեշտ վերլուծությունների կատարման նպատակով 2008 թվականին մշակվել  է Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգը:                                      Տեղեկատվական համակարգի միջոցով իրականացվում է ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից  սոցիալական ոլորտում  բարեգործական որակված ծրագրերի և նրանց շահառուների հաշվառում:             Համակարգը պարունակում է սոցիալական ծառայություններ ստանալու համար դիմած քաղաքացիների անհատական տվյալները, բարեգործական ծրագրերի իրականացման ժամկետները, սոցիալական աջակցության չափը, տրամադրման և դադարեցման ժամկետները: