Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ Բարեգործական ծրագրեր, Կարիքների հաշվառում և Բարեգործության ստացում: Կարիքների հաշվառմանը հաջորդում է կարիքի գնահատումը՝ այն կապելով համապատասխան բարեգործական ծրագրի հետ: