ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Սոցիալական պաշտպանության ոլորտում իրականացվող բարեգործական ծրագրերի արդյունավետության բարձրացման, շահառուների հասցեականության, իրականացվող  ծրագրերի հավասարաչափ  տեղաբաշխման (ըստ մարզերի) ապահովման, ինչպես նաև անհրաժեշտ վերլուծությունների կատարման նպատակով 2008 թվականին մշակվել  է «Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման»տեղեկատվական համակարգը:

Թվային գործիքակազմի միջոցով իրականացվում է ՀՀ կառավարության բարեգործական ծրագրերի համակարգման հանձնաժողովի կողմից  սոցիալական ոլորտում  բարեգործական որակված ծրագրերի և նրանց շահառուների հաշվառումը:

Համակարգը պարունակում է սոցիալական ծառայություններ ստանալու համար դիմած քաղաքացիների անհատական տվյալները, բարեգործական ծրագրերի իրականացման ժամկետները, սոցիալական աջակցության չափը, տրամադրման և դադարեցման ժամկետները: