ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՏՀ

Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգը մշակվել ենք 2009-ին։ Տեղեկատվական համակարգի մշակման նպատակն է ապահովել ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների շտեմարանների միջև տեղեկատվության փոխանակման գործընթացի պատշաճ իրականացումը։