Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների շտեմարանների միջև տվյալների փոխանակման գործընթացի ավտոմատացումը: