Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառվում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար դիմած անձանց տվյալները, հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ որոշումները և հաշմանդամության կարգից բխող ձևաթղթերը: