ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՓՅՈՒՆԻԿ» ՏՀ

Հաշմանդամների հաշվառման «Փյունիկ» տեղեկատվական համակարգը ստեղծվել և գործում է 2001 թվականից: Այս համակարգի հիմնական գործառույթն է հաշմանդամների վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրումը, որի աղբյուրն է Բժշկասոցիալական փորձաքննության հանձնաժողովնեում (ԲՍՓՀ) ` ԲՍՓՀ-ներում ձևավորվող թղթային տեղեկատվությունը: «Փյունիկ» ՏՀ-ի շահագործման շրջանակներում «Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը իրականացնում է ծրագրային ապահովումը, տեղեկատվության ընդունումը ԲՍՓՀ-ներից և մուտքագրումը, տեղեկատվական շտեմարանի արդիականացումը և ճշգրտումը, ՏՀ-ում առկա աղյուսակների թարմացումը, հաշվետվությունների և վերլուծությունների տրամադրումը:

Սկսած 2010 թվականից «Փյունիկ» ՏՀ-ն սկսել է շահագործվել ՀՀ ԱՍՀՆ, ԲՍՓ գործակալության և ԲՍՓ տարածքային մարմինների կողմից: Նոր Համակարգի մշակման և ներդրման արդյունքում ունենք արդիականացված տեղեկատվական համակարգ, որն աշխատում է ինտերնետ միջավայրում և հասանելի է օգտվողներին հանրապետության յուրաքանչյուր կետում: Արդիականացված տեղեկատվական համակարգի ներդրումը հնարավորություն է տվել ավտոմատացնել ԲՍՓՀ տեղամասերում կատարվող գործառույթները, որի շնորհիվ նվազել է ծառայությունների ինքնարժեքը: