Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց, ժամանակավոր կացարանում սոցիալական ծառայություն ստացող անօթևան անձանց և բարեգործական ճաշարաններից օգտվողների տվյալները: