ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՄԱՆՈՒԿ» ՏՀ

Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման «Մանուկ» տեղեկատվական համակարգը գործում է 2003-ից, որի ամբողջական աշխատանքներն իրականացրել է «Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը։ Համակարգը ընդգրկում է նաև  «Մանկատուն» և «Որդեգրում» ենթահամակարգերը:

«Մանուկ» ՏՀ-ում հաշվառված են առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաները, առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների թվին պատկանող անձինք, ընկեցիկ, հանրակրթությունից դուրս մնացած, ոստիկանությունում հաշվառված, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող (հաշմանդամ), մուրացիկ և թափառաշրջիկ, սոցիալապես անապահով ընտանիքների երեխաները, ինչպես նաև երեխայի ծնողները կամ օրինական ներկայացուցիչները, նրանց իրավական կարգավիճակի, ընտանիքի կազմի և այլի վերաբերյալ տեղեկատվությունը:

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառված են նաև որդեգրման ենթակա և որդեգրված երեխաները,  որդեգրել ցանկացող և որդեգրած անձինք, ինչպես նաև խնամատար ծնող դառնալու ցանկություն ունեցող անձինք:

ՏՀ-ի կողմից իրականացվում են անհատական տվյալների դիտարկում, որոնում և խմբագրում, սոցիալ-հոգեբանական վերականգնողական անհատական ծրագրերի ներառում, երեխայի իրավական կարգավիճակի փոփոխման տվյալների` իրավական հիմքի ներառում, ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով որդեգրման գործընթացի կասեցման կամ դադարեցման մասին տվյալների ներառում, դատարանների որդեգրման մասին կայացված վճիռների մուտքագրում՝ որդեգրված երեխայի և որդեգրողի տվյալների միավորում և այլն։