Կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ ԿԴԻՀ երեխաներ, Որդեգրման ենթակա երեխաներ և Որդեգրել ցանկացողներ, որոնցից յուրաքանչյուրում հավաքագրվում և մշակվում է համապատասխան տեղեկատվություն: