ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ ԵՎ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏՀ

Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգը մշակվել և շահագործման ենք հանձնել 2011-ին։ Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգը նախատեսված է պետական հավաստագրերի հիման վրա հաշմանդամություն և սոցիալական այլ կարգավիճակ ունեցող շահառուներին տրամադրված աջակցող միջոցներն ու դրանց վերանորոգումները հաշվառելու, ինչպես նաև այդ տեղեկատվության հիման վրա տարատեսակ հաշվետվություններ ու վերլուծություններ ստանալու համար:

ՏՀ-ն իրականացնում  է պետական հավաստագրերի ձևավորում, աջակցող միջոցներ ստացող անձի հաշվառում, աջակցող միջոցներ տրամադրող կազմակերպությունների հաշվառում, պետական բյուջեի մուտքագրում, ստանդարտ հաշվետվությունների գեներացում, վերլուծությունների իրականացում, մահացած անձանց տվյալների թարմացում և այլն։