Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է աջակցող միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ հավաստագրերի տրամադրման, աջակցող միջոցների տրամադրման և վերանորոգման, կիրառման ժամկետների սահմանման բիզնես-գործընթացները: