Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման գործընթացի ավտոմատացումը: