ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

ՀՀ Կառավարության 2013-ի որոշմամբ պայմանավորված անհրաժեշտություն էր առաջացել մշակել և ներդնել սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման և համապատասխան հերթացուցակի ձևավորման տեղեկատվական համակարգ, որը հնարավորություն կընձեռեր տվյալ ծառայությունները դարձնել առավել կառավարելի, թափանցիկ և վերահսկելի: Համակարգը նախագծել է և շահագործման է հանձնել «Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը՝ 2014-ին:  Աշխատանքային գործիքներից օգտվում է ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը  և Միասնական սոցիալական ծառայությունը: Համակարգում հաշվառվածների թիվը 2021 թվականի մայիս ամսվա դրությամբ կազմում է 237 անձ (որից 231-ը ընդգրկված է նաև հերթացուցակում), կացարանում տեղավորված բնակիչների թիվը 52 է: