ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը ներառյալ՝ դիմումը հաշվառումը, ընտանիքի և նրա անդամների տվյալների ստացումը համապատասխան տվյալների շտեմարաններից, կարիքների ամրագրումը, տունայցի իրականացումը, անհատական սոցիալական ծրագրի կազմումը, կատարումը և վերահսկումը, աջակցող ցանցի տվյալների հավաքագրումը, սոցիալական աշխատողների քննարկումների կազմակերպումը: