ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՏՀ

Սոցիալական դեպքի վարման ՏՀ-Ի գործառույթներն են՝ Սոցիալական դեպքի մասին իրազեկում, դիմողի և նրա ընտանիքի անդամների նույնականացում, ընտանիքի սոցիալական կարիքների գնահատման անձնագրի հաշվառում և գնահատում՝ ընտանիքի տվյալների հաշվառում, նախնական որոշումների կայացում, սոցիալական անհատական ծրագրի կազմում, իրականացված աշխատանքների վերահսկում, մոնթորինգ և գնահատում, ինչպես նաև հաշվետվություններ և վերլուծությունների իրականացում։