Հեռավար աշխատանքի արդյունավետությունը. լավ եւ վատ կողմերը (Մաս 2)

Հոդվածի առաջին հատվածում արդեն իսկ խոսվեց առաջ եկած նոր մարտահրավերի՝ համավարակի, դրանից առաջ եկած նոր իրողությունների և դրա հետևանքների մասին։ Այժմ փորձենք անդրադառնալ նաև հեռավար աշխատանքի առավելություններին ու թերություններին։

Այսպես, Մերկեր (Mercer) ընկերության կողմից անցկացված հարցման արդյունքում, որին մասնակցել են 800 գործատուներ,  94%-ի պնդմամբ աշխատանքի արտադրողականությունը նույնն է  (67%) կամ ավելի բարձր (27%), քան մինչև համավարակը:

Համավարակի ընթացքում գործատուների 60%–ը նշել է, որ թույլ է տալիս ծնողներին հարմարեցնել իրենց գրաֆիկը, իսկ 22%-ը նշել է, որ անհրաժեշտության դեպքում թույլ է տալիս ծնողներին ժամանակավորապես աշխատել կես դրույքով:

  Այոմեթրիքս ընկերության կատարած  հարցան դեպքում, ևս, ղեկավարները նույնքան գոհ են եղել  աշխատանքի արդյունքից, որքան աշխատակիցները․ 70% –ը հայտնում է նույն կամ ավելի լավ արդյունքներ ապահովելու
մասին:

Հարցված ընկերությունների ներկայացուցիչները նշել են նաև առկա խոչընդոտների և մտահոգությունների մասին, որոնք վերաբերում են ճկուն աշխատանքային միջավայր ստեղծելուն: Ամենամեծ խոչընդոտը ղեկավարների/ մենեջերների կողմից աշխատուժը ճկուն կառավարելու հարցում հմտությունների պակասն է և աշխատավայրում առկա մշակույթը պահպանելու մտահոգությունները:

Հայաստանում՝ թե՛ ղեկավար անձանց, և թե՛ աշխատակիցների հարցման պատասխանների համաձայն, աշխատանքի արդյունավետության պատկերը ճիշտ հակառակն է արտասահմանյան պատկերի համեմատ՝

Ըստ ղեկավար անձանց՝ աշխատանքի արդյունավետությունը՝    

 • Նվազել է (8%)
 • Բարձրացել է (7%)
 • Չի փոխվել (5%)

Ըստ աշխատակիցների՝ աշխատանքների արդյունավետությունը՝

 • Նվազել է (9%)
 • Բարձրացել է (9%)
 • Չի փոխվել (2%)

Հարցին` «Արդյո՞ք հեռավար աշխատելաձևի պատճառով ունեցել են հաստիքների
կրճատում» պատկերը հետևալն է.

 • Հաստիքների ավելացում (7%)
 • Փոփոխություն տեղի չի ունեցել (6%)
 • Հաստիքների կրճատում(7%):

 

Իսկ հիմա փորձենք հասկանալ նաև, թե որոնք են հեռավար աշխատանքի լավ և վատ կողմերը

Հեռավար աշխատանքի առավելությունների և թերությունների մասին արտասահմանյան կարծիքներին կարելի է ծանոթանալ, օրինակ, Բաֆեր ընկերության «The State of Remote Work» զեկույցում, որտեղ ներկայացված են տարբեր երկրների 2471 աշխատակիցների շրջանում անցկացված հարցման արդյունքները:

Հայաստանում՝ ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց և աշխատակիցների նշած դրական և բացասական կողմերը ներկայացված են ընդհանրացված ձևով՝ ներառելով բոլոր կարծիքները, սակայն պետք է ընդգծենք այն փաստը, որ կան դեպքեր, երբ նույն հիմնավորումը մի դեպքում ներկայացված է որպես առավելություն, իսկ մյուս դեպքում՝ թերություն:

Առավելություններ

1.Գրաֆիկը տնօրինելու ճկունություն:
2.     Ճգնաժամային իրավիճակներում աշխատանքի շարունակականության ապահովում:
3.     Աշխատանքին  ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու հնարավորություն:
4.     Ընդմիջման, ճանապարհածախսի, վարչական ծախսերի դեպքում գումարի խնայողություն:
5.     Խցանումներից «ազատում»:
6.     Ժամանակի արդյունավետ կառավարում:
7.     Հագուստի և շպարվելու վրա ժամանակի և միջոցների խնայողություն:
8.     Աշխատանքի վրա կենտրոնացում:
9.     Թիմին ավելի լավ բացահայտելու հնարավորություն:
10.  Սեփական հմտություններն ի մի բերելու և կատարելագործելու հնարավորություն:
11.  Վիրուսներից պաշտպանվածություն:
12.  Համակարգչային և  ծրագրային ունակությունների ընդլայնում:
13.  Բյուրոկրատիայի նվազեցում:
14.  Հարազատներին ավելի շատ ժամանակ տրամադրելու հնարավորություն:

Թերություններ

 1. Վերահսկողական գործընթացի արդյունավետության նվազում:
 2. Անպարտաճանաչություն և «գլուխպահելու» երևույթ:
 3. Աշխատանքային խնդիրներին արագ արձագանքելու և լուծում տալու հնարավորությունների սահմանափակում:
 4. ժամանակի սխալ կառավարում:
 5. Աշխատակիցների աշխատունակության, ակտիվության, նախաձեռնողականության նվազում:
 6. Աշխատանքային մթնոլորտի բացակայություն, ընկերության մշակույթին և արժեքներին պատկանելության բացակայություն:
 7. Միջթիմային համագործակցության մակարդակի իջեցում, իրարից սովորելու և շարունակական աճի տեմպի թուլացում:
 8. Ինտերնետ կապի հասանելիության խնդիր, տեխնիկական միջոցների բացակայություն:
 9. Աշխատանքի նոր ընդունվածները ընդհանրապես դժվար են ինտեգրվում և համագործակցում մյուսների հետ, դժվար է արդյունավետ կառավարել փորձաշրջանը և հասկանալ նորեկի համապատասխանությունը մշակույթին։
 10. Սոցիումի հետ շփման բացակայություն: Նստակյաց կյանք և ձանձրույթ:
 11. Ընտանիքի անդամների հետ շփման ժամանակի նվազում:
 12. Միայնակության զգացողություն:
 13. Առողջական խնդիրների առաջացում (օր. տեսողության վատթարացում):
 14. Գործընկերների նկատմամբ կարոտ: