ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ

«Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը փնտրում է պրոֆեսիոնալ #projectmanager

Միացեք մեր ԱՄԵՆԱթիմին…

Նախագծերի ղեկավար 

• Ծրագրի շրջանակի և նպատակների որոշում և սահմանում

• Նպատակներին հասնելու և ռեսուրսները արդյունավետ և արդյունավետ կերպով կառավարելու համար անհրաժեշտ ռեսուրսների կանխատեսում

• Բյուջեի պատրաստում` հիմնված աշխատանքի ծավալի և ռեսուրսների պահանջների վրա

• Հետևել ծրագրի ծախսերին` բյուջեն բավարարելու համար

• Ծրագրի մանրամասն ժամանակացույցի և աշխատանքային պլանի մշակում և կառավարում

• Համակարգել միջդիսցիպլինային թիմի անդամների հետ՝ համոզվելու համար, որ բոլոր կողմերը համապատասխան են ծրագրի պահանջներին, վերջնաժամկետներին և ժամանակացույցին:

• Հանդիպում ծրագրի թիմի անդամների հետ՝ խնդիրները բացահայտելու և լուծելու համար:

• Ծրագրի արդյունքների ներկայացում և որակի չափանիշներին համապատասխանության ապահովում:

• Ծրագրի կատարողականի չափում` բարելավման ենթակա ոլորտները բացահայտելու համար

• Առաջընթացի մոնիտորինգ և անհրաժեշտության դեպքում ճշգրտումներ կատարելը

• Կարգավիճակի հաշվետվությունների պատրաստում` համապատասխան տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և ամփոփման միջոցով:

• Ծրագրի արդյունավետ հաղորդակցման պլանների ստեղծում և դրանց կատարման ապահովում:

• Փոփոխությունների հարցումների հեշտացում՝ ապահովելու համար, որ բոլոր կողմերը տեղեկացված լինեն ժամանակացույցի և բյուջեի վրա ազդեցությունների մասին:

• Ռազմավարության, ճշգրտումների և առաջընթացի վերաբերյալ տարբեր շահագրգիռ կողմերին հետևողական հիմունքներով ծրագրի թարմացումների տրամադրում

• Պայմանագրերի կառավարում վաճառողների և մատակարարների հետ՝ հանձնարարելով առաջադրանքներ և հաղորդելով ակնկալվող արդյունքները

• Օգտագործելով արդյունաբերության լավագույն փորձը, տեխնիկան և ստանդարտները ամբողջ ծրագրի իրականացման ընթացքում

• Համակարգում է օգտատերերի ձեռնարկների, ուսումնական նյութերի և այլ փաստաթղթերի մշակումը, որոնք անհրաժեշտ են՝ գործընթացի կամ համակարգի հաջող իրականացումն ու շրջանառությունը հաճախորդներին հնարավորություն տալու համար:

• Հաճախորդների հետ նոր հնարավորությունների բացահայտում և զարգացում:

• Ծրագրի արդյունքների հաճախորդների ընդունումը ձեռք բերելը:

• Ծրագրի անցումային շրջանում հաճախորդների բավարարվածության կառավարում:

• Հետծրագրային գնահատման իրականացում և ծրագրի հաջող և անհաջող տարրերի բացահայտում:

• ERP նախագծի վերահսկում:

Ծրագրի ղեկավարի պահանջները.

• Բակալավրի կամ մագիստրոսի կոչում հարակից ոլորտում:

• Ծրագրի կառավարման մասնագետի (PMP) վկայականը առավելություն է:

• Ծրագրի կառավարման հաստատված փորձ:

• Տարբեր չափերի նախագծային թիմեր ղեկավարելու և դրանք ավարտին հասցնելու ունակություն:

• Ծրագրի կառավարման պաշտոնական մեթոդոլոգիաների լավ իմացություն:

• Շինարարական ծրագրի ղեկավարի, ՏՏ ծրագրի մենեջերի կամ ERP ծրագրի ղեկավարի փորձ:

• Ծրագրերը ժամանակին ավարտելու ունակություն:

• ERP ներդրման իմացություն:

• Շինարարական ծրագրի վերահսկման փորձ:

• Բյուջեի կառավարման փորձ:

Ուղարկեք Ձեր ինքնակենսագրականը hr@nork.am էլեկտրոնային հասցեին՝ վերնագրի մասում նշելով հաստիքի անվանումը։