ՄՐՑՈՒՅԹ «ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲՈՐՍԱ» ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔԻ ԼՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը հայտարարում է մրցույթ «Աշխատանքի էլեկտրոնային բորսա» միասնական պետական առցանց հարթակի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի լրամշակման ծառայությունների մատուցման համար

Մրցույթի փաթեթը՝

Հայերեն

Ռուսերեն

Անգլերեն

Հայտարարությունը հրապարակված է https://gnumner.minfin.am/ կայքում։