ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մենք երազում ենք, ստեղծում ենք, կիսում ենք...
Ո՞վ ենք մենք

«Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամը Հայաստանում առաջատար տեխնոլոգիական կենտրոն է, որն  իրականացնում է պետական և մասնավոր ոլորտի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների  ներդրում և սպասարկում: Մեր կողմից սպասարկվող տեղեկատվական համակարգերի միջոցով շուրջ 1,109,493 ակտիվ շահառու ստանում է ծառայություններ ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում։

Ե՞րբ ենք հիմնադրվել

Մենք հիմնադրվել ենք 2001-ին: 20 տարի առաջ ՀՀ կառավարության որոշմամբ ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայությամբ ստեղծվեց մի կառույց, որը սոցիալական աջակցության տեղեկատվական շտեմարանների սպասարկման եւ շահագործման բնագավառում կլիներ վստահելի՝ հաղորդակցության ոլորտում իրականացնելով պետական և մասնավոր ոլորտների կազմակերպությունների համար թվային գործիքների  ներդնում և սպասարկում:

Ի՞նչ ծառայություններ ենք մատուցում

«Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը նախագծում և մշակում է տեղեկատվական համակարգեր, նոր հարթակներ և վեբկայքեր, ինչպես նաև իրականացնում դրանց ամբողջական սպասարկումը։  Մեր կողմից նախագծվել և մշակվել են ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտում ներկայումս շահագործվող 15 տեղեկատվական համակարգերը, ՀՀ ԱՍՀՆ, ինչպես նաև նրա առանձնացված ստորաբաժանումների պաշտոնական 7 վեբկայքերը, պետական և միջազգային մակարդակի տարատեսակ հարթակներ։ Կենտրոնն ապահովում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի, նրա կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների մարզային ու տարածքային մարմինների շուրջ 13000 կտոր համակարգչային և հարակից տեխնիկայի սպասարկումը հանրապետության ողջ տարածքում։ 

Ովքե՞ր են մեր շահառուները

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր քաղաքացիներն են։ 

Մեր կողմից սպասարկվող շուրջ 15 տեղեկատվական համակարգերի միջոցով ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի 1 միլիոնից ավելի ակտիվ շահառուներ ստանում են արագ, թափանցիկ, ճշգրիտ թվային ծառայություններ։ 

 

 

lamp.svg

Ստեղծագործական մոտեցում յուրաքանչյուր նախագծի

head.svg

պահանջների հստակ սահմանում

not.svg

Ճշգրիտ պլանավորում եվ վերահսկում

gear.svg

արդյունավետ կառավարում՝ միտված որակի ապահովման

bloc.svg

հեռահար զարգացման տեսլական

clock.svg

շահագործման ուղեկցում եվ խորհրդատվություն

Մեր գործընկերները

մեր նվաճումները

20 տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

GB

Սերվերային համալիր հսկայական տվյալների շտեմարանով

Նախագծված տեղեկատվական համակարգեր և վեբկայքեր

Վերլուծություններ և համադրումներ