ՄԵՐ ՄԱՍԻՆ

Մենք երազում ենք, ստեղծում ենք, կիսում ենք...

Մեր գործունեությունը

ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ««Նորք» սոցիալական ծառայությունների տեխնոլոգիական և իրազեկման կենտրոն» հիմնադրամը ստեղծվել է ՀՀ կառավարության՝ 2011 թվականի հուլիսի 28-ի՝ N 1059-Ն որոշման համաձայն։ Մինչ հիմնադրամի ստեղծումը այն իրականացրել է իր գործունեությունը՝ որպես ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության «Նորք» տեղեկատվավերլուծական կենտորն» ՓԲԸ։ Հիմնադրամի վերանվանումը կատարվել է 2016 թվականի մայիսի 20-ին: 

«Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը Հայաստանում առաջատար տեխնոլոգիական կենտրոն է, որն իրականացնում է պետական և մասնավոր ոլորտի տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ենթակառուցվածքների ներդրում և սպասարկում: Տարիներ շարունակ «Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնը  նախագծում, ներդնում ու սպասարկում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի շուրջ 15 տեղեկատվական համակարգերը, որոնք օգնում են ՀՀ շուրջ 1.402.000 շահառուներին մատուցել արագ, թափանցիկ, ճշգրիտ թվային ծառայություններ։ 

Իր գործունեության ողջ ընթացքում կենտրոնը սպասարկել և շարունակում է ապահովել ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ՏՀՏ ենթակառուցվածքի սպասարկումը։

«Նորք» տեխնոլոգիաների կենտրոնի կողմից նախագծվել և մշակվել են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության, ինչպես նաև նրա առանձնացված ստորաբաժանումների թվով 7 պաշտոնական վեբկայքերը, պետական և միջազգային մակարդակի տարատեսակ հարթակներ։ Կենտրոնը ապահովում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմի,  նրա կառուցվածքային և առանձնացված ստորաբաժանումների մարզային և տարածքային մարմինների շուրջ 6700 կտոր համակարգչային և հարակից տեխնիկայի սպասարկումը հանրապետության ողջ տարածքում։ Արդյունքում՝ կատարված աշխատանքի շնորհիվ կենտրոնը ձեռք է բերել հուսալի գործընկերոջ համբավ և ներկայումս շարունակում է իրականացնել ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի ՏՀՏ ենթակառուցվածքի սպասարկումը։ 

lamp.svg

Ստեղծագործական մոտեցում յուրաքանչյուր նախագծի

head.svg

պահանջների հստակ սահմանում

not.svg

Ճշգրիտ պլանավորում եվ վերահսկում

gear.svg

արդյունավետ կառավարում՝ միտված որակի ապահովման

bloc.svg

հեռահար զարգացման տեսլական

clock.svg

շահագործման ուղեկցում եվ խորհրդատվություն

Մեր գործընկերները

մեր նվաճումները

20 տարի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում

GB

Սերվերային համալիր հսկայական տվյալների շտեմարանով

Նախագծված տեղեկատվական համակարգեր և վեբկայքեր

Վերլուծություններ և համադրումներ