ՄԵՆՔ ՍՏԵՂԾՈՒՄ ԵՆՔ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ

Հեռակա աշխատանքի համար անհրաժեշտ թվային գործիքները

Հեռակա աշխատանքի համար անհրաժեշտ թվային գործիքները

Հեռակա աշխատանքի համար անհրաժեշտ թվային գործիքները օգնում են. 1. Ապահովել  հաղորդակցություն գրանցումների, հանդիպումների, քնննարկումների, հետադարձ կապի, վեբինարների և հեռավար  կարգով  այլ…
Հեռավար աշխատանքի արդյունավետությունը, լավ և վատ կողմերը

Հեռավար աշխատանքի արդյունավետությունը, լավ և վատ կողմերը

          Մերկեր (Mercer) ընկերության կողմից անցկացված հարցման արդյունքում (հարցմանը  մասնակցել են 800 գործատուներ), գործատուների 94% -ը…
Հեռավար  աշխատանք. նոր նորմալ աշխատելաձև Հայաստանում

Հեռավար աշխատանք. նոր նորմալ աշխատելաձև Հայաստանում

            2020 թվականը սպասված տարի էր աշխարհում շատերի համար: Ինչո՞ւ: Պատճառը կարող է լինել բազմաթիվ…
Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը կազմակերպության աշխատակազմի գործունեության կազմակերպման և կադրային գործավարության վարման ամբողջական ծրագիր է:
Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է սոցիալական խնդիրներով համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ
Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է աջակցող միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ հավաստագրերի տրամադրման
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառվում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար դիմած անձանց տվյալները, հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ որոշումները