Theme So Flexible And Adaptive,

That It WIll Fit Any Business In Any Niche!

While neutral themes have become somewhat mainstream lately, the holistic nature of Starpus makes it stand out from the rest…

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը կազմակերպության աշխատակազմի գործունեության կազմակերպման և կադրային գործավարության վարման ամբողջական ծրագիր է:
Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է սոցիալական խնդիրներով համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ
Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է աջակցող միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ հավաստագրերի տրամադրման
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառվում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար դիմած անձանց տվյալները, հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ որոշումները
Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ Բարեգործական ծրագրեր, Կարիքների հաշվառում և Բարեգործության ստացում:
Կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ ԿԴԻՀ երեխաներ, Որդեգրման ենթակա երեխաներ և Որդեգրել ցանկացողներ
Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման