Մենք ստեղծում ենք  
ԱՐԴԻԱԿԱՆ
ՉԿՐԿՆՎՈՂ
ՆՈՐԱՐԱՐ
 լուծումներ

Վերլուծություն

երևակայություն

դիզայն

զարգացում

նորարություն

թռիչք

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեղեկատվական համակարգերի, նոր ծրագրերի և տվյալների շտեմարանների նախագծում և սպասարկում

Տեղեկատվական համակարգերի բովանդակային սպասարկում

Տվյալների մշակում եւ վերլուծում

Կրթական ծրագրերի նախագծում, իրականացում

Կիբեռանվտանգություն և ցանցային ապահովում

Տեխնիկական սպասարկում

Պ Ո Ր Տ Ֆ Ո Լ Ի Ո

{:hy}ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՏՀ{:}{:en}Social rapid response information system{:}

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՐԱԳ ԱՐՁԱԳԱՆՔՄԱՆ ՏՀ

Սոցիալական արագ արձագանքման հարթակը կենտրոնի կողմից մշակվել է 2020 թվականին ռազմական դրության պայմաններում։ Հարթակի շրջանակներում…
{:hy}ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԻ ՏՀ{:}{:en}Civil servants’ attestation questionnaire information system{:}

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՏԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐԵՐԻ ՏՀ

Քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորման հարցաշարերի տեղեկատվական համակարգը մշակվել է 2010 թվականին։ Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են քաղաքացիական…
{:hy}ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՏՀ{:}{:en}Data exchange information System{:}

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների
{:hy}ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ{:}{:en}Integrated Social Services ’Unified Receptions’ Applications Registration Information System{:}

ՀԱՄԱԼԻՐ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱՐԱՆՆԵՐԻ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է սոցիալական խնդիրներով համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ
{:hy}ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ԽՆԱՄՔ ՍՏԱՑՈՂ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ{:}{:en}Registration of  Senior Citizens and Persons with Disabilities Included in Social Protection Programs Information System{:}

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԵՎ ԽՆԱՄՔ ՍՏԱՑՈՂ ՏԱՐԵՑՆԵՐԻ ՈՒ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
{:hy}ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏՀ{:}{:en}Prosthetic-Orthopedic and Rehabilitation Accessories Provision Information System{:}

ՊՐՈԹԵԶԱՕՐԹՈՊԵԴԻԿ և ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՂԱԿԱՆ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է աջակցող միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ հավաստագրերի տրամադրման
{:hy}ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՓՅՈՒՆԻԿ» ՏՀ{:}{:en}Registration of Persons with Disabilities “Pyunik” Information System{:}

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՓՅՈՒՆԻԿ» ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառվում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար դիմած անձանց տվյալները, հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ որոշումները
{:hy}ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ{:}{:en}Charitable Programs Registration Information System{:}

ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ Բարեգործական ծրագրեր, Կարիքների հաշվառում և Բարեգործության ստացում:
{:hy}ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՄԱՆՈՒԿ»  ՏՀ{:}{:en}Children in Difficult Life Circumstances Registration: “Manuk” Information System{:}

ԿՅԱՆՔԻ ԴԺՎԱՐԻՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՅՏՆՎԱԾ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ «ՄԱՆՈՒԿ» ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ ԿԴԻՀ երեխաներ, Որդեգրման ենթակա երեխաներ և Որդեգրել ցանկացողներ
{:hy}ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ և ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ{:}{:en}“Social Housing Fund Registration and formation of relevant waiting list” Information System{:}

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ՖՈՆԴԻ ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԵԼԻ ՏԱՐԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ և ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀԵՐԹԱՑՈՒՑԱԿԻ ՁևԱՎՈՐՄԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման
{:hy}ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՏՀ{:}{:en}Social Case Management Information System{:}

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԴԵՊՔԻ ՎԱՐՄԱՆ ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը ներառյալ՝ դիմումը հաշվառումը, ընտանիքի և նրա անդամների…
{:hy}ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ԽՆԱՅԲԱՆԿԻ ՀԽՍՀ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՄԻՆՉև 10.06.1993Թ. ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՀ {:}{:en}Until 10.06.1993 Former USSR Deposits' Compensation Information System{:}

ՆԱԽԿԻՆ ԽՍՀՄ ԽՆԱՅԲԱՆԿԻ ՀԽՍՀ ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԲԱՆԿՈՒՄ ՄԻՆՉև 10.06.1993Թ. ՆԵՐԴՐՎԱԾ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների
{:hy}ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ «ՆՊԱՍՏ» ՏՀ{:}{:en}Family Vulnerability Assessment information system “Npast”{:}

ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ «ՆՊԱՍՏ» ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված է ընտանիքների անապահովության գնահատման միավորի հաշվարկը
{:hy}ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ «ԳՈՐԾ» ՏՀ{:}{:en}RA Employment Sector information system “Gorts”{:}

ՀՀ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ «ԳՈՐԾ» ՏՀ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են ՀՀ զբաղվածության ոլորտի բիզնես-գործընթացները ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան:
{:hy}ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՀ{:}{:en}HR management information system{:}

ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏՀ

The information system is a complete program for organizing HR activities and keeping human resources…