Մենք ստեղծում ենք  
ՆՈՐԱՐԱՐ 
ԱՐԴԻԱԿԱՆ 
ՉԿՐԿՆՎՈՂ 
 լուծումներ

վերլուծություն

երևակայություն

դիզայն

զարգացում

նորարություն

թռիչք

ՄԵՐ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տեղեկատվական համակարգերի, նոր ծրագրերի և տվյալների շտեմարանների նախագծում և սպասարկում

Տեղեկատվական համակարգերի բովանդակային սպասարկում

Տվյալների մշակում եւ վերլուծում

Կրթական ծրագրերի նախագծում, իրականացում

Կիբեռանվտանգություն և ցանցային ապահովում

Տեխնիկական սպասարկում

Պ Ո Ր Տ Ֆ Ո Լ Ի Ո

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը կազմակերպության աշխատակազմի գործունեության կազմակերպման և կադրային գործավարության վարման ամբողջական ծրագիր է:
Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տվյալների փոխանակման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է ՀՀ սոցիալական պաշտպանության ոլորտի տեղեկատվական համակարգերի և հարակից տվյալների
Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմինների միասնական ընդունարանների դիմումների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է սոցիալական խնդիրներով համալիր սոցիալական ծառայությունների տարածքային մարմիններ
Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների և հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հավաքագրվում են սոցիալական պաշտպանության ծրագրերում ընդգրկված տարեցների ու հաշմանդամություն ունեցող անձանց,
Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Պրոթեզաօրթոպեդիկ և վերականգնողական պարագաների տրամադրման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ավտոմատացնում է աջակցող միջոցների ստացման համար անհրաժեշտ հավաստագրերի տրամադրման
Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում հաշվառվում են հաշմանդամության կարգ ստանալու համար դիմած անձանց տվյալները, հաշմանդամության սահմանման վերաբերյալ որոշումները
Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Բարեգործական ծրագրերի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ Բարեգործական ծրագրեր, Կարիքների հաշվառում և Բարեգործության ստացում:
Կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Կյանքի դժվարի իրավիճակում հայտնված երեխաների հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ունի 3 հիմնական ենթահամակարգ՝ ԿԴԻՀ երեխաներ, Որդեգրման ենթակա երեխաներ և Որդեգրել ցանկացողներ
Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական բնակարանային ֆոնդի հաշվառման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգն ապահովում է սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կացարանների, բնակելի տարածության կարիք ունեցող անձանց տվյալների հաշվառման
Սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական համակարգ

Սոցիալական դեպքի վարման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է սոցիալական դեպքի վարման գործընթացը ներառյալ՝ դիմումը հաշվառումը, ընտանիքի և նրա անդամների…
ՎՏԲ բանկում նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների փոխհատուցման տեղեկատվական համակարգ

ՎՏԲ բանկում նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների փոխհատուցման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգը ավտոմատացնում է նախկին ԽՍՀՄ խնայբանկի ՀԽՍՀ հանրապետական բանկի ավանդատուների ավանդների
ՀՀ Զբաղվածության ոլորտի գործառույթներն իրականացնող տեղեկատվական համակարգ

ՀՀ Զբաղվածության ոլորտի գործառույթներն իրականացնող տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված են ՀՀ զբաղվածության ոլորտի բիզնես-գործընթացները ոլորտի օրենսդրությանը համապատասխան:
Ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական համակարգ

Ընտանիքների անապահովության գնահատման տեղեկատվական համակարգ

Տեղեկատվական համակարգում ավտոմատացված է ընտանիքների անապահովության գնահատման միավորի հաշվարկը