· Համակարգչային տեխնիկայի դիագնոստիկա,
· Համակարգչային տեխնիկայի տեղադրում, միացում ցանցին,
· Ծրագրային փաթեթների տեղադրում և խնդիրների վերացում,
· Ոչ ծրագրային խնդիրների լուծում,
· Աշխատանքային ծրագերի կարգավորում,
· Ցանցային և ոչ ցանցային սարքերի տեղադրում,
· Ցանցերի կառուցում: