Սոցիալական ծառայություններ տրամադրելու գործընթացում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերի (հղում «Պորտֆոլիո» էջին) ուսուցում: Իրականացվող վերապատրաստման դասընթացների վերաբերյալ տեղեկատվությունը պարբերաբար տեղադրվում է ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պաշտոնական վեբկայքում (հղում http://www.mlsa.am/?cat=142 հասցեին):